شایستگی

شایستگی کارکنان چیست؟

در اقتصاد دانش‌محور موفقیت سازمان بیش از هر چیز دیگر به شایستگی و کیفیت کارکنان بستگی دارد و سازمان‌ها به کارکنان شایسته، به‌عنوان یک منبع

ادامه مطلب »
طراحی مدل شایستگی

روش های طراحی مدل شایستگی

مدل ‌های شایستگی روشی قدرتمند برای سازماندهی مشاغل، نقش‌ها و مهارت‌ها هستند. آن‌ها می‌توانند به‌عنوان یک ذره‌بین به‌کار گرفته شوند تا شایستگی‌های موردنیاز سازمان، بخش‌ها

ادامه مطلب »

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

طراحی مدل شایستگی

روش های طراحی مدل شایستگی

مدل ‌های شایستگی روشی قدرتمند برای سازماندهی مشاغل، نقش‌ها و مهارت‌ها هستند. آن‌ها می‌توانند به‌عنوان یک ذره‌بین به‌کار گرفته شوند تا شایستگی‌های موردنیاز سازمان، بخش‌ها

مطالعه کامل مقاله »