درس: ماتریس ارتباطی فرایندهای سازمان

درس ماتریس ارتباطی فرایندهای سازمان موجب می شود تا بتوانید به سرعت فرایندهای سازمان را شناسایی کنید و آن ها را به مشاغلُ ساختار سازمانی و زنجیره ارزش سازمان ارتباط دهید. تماشای این درس به 45 دقیقه زمان نیاز دارد.

چک لیست مورد نیاز درس را از اینجا دانلود کنید

خلاصه درس ماتریس ارتباطی فرایندهای سازمان

در درس ماتریس ارتباطی فرایندهای سازمان ابتدا مدل مرجع فرایندی تشریح می شود و سپس روش شخصی سازی کردن مدل مراجع فرایندی به نسبت سازمان بیان می شود. هنگامی که احصا فرایندهای سازمان رخ داد ارتباطات بین فرایندی مورد نیاز سیستم مدیریت عملکرد تشریح می شود و در انتها یک نمونه پیاده سازی شده مورد بررسی قرار می گیرد

کاربرد ماتریس ارتباطی فرایندهای سازمان

ماتریس ارتباطی فرایندهای سازمان مبنایی برای اتصال فرایندهای سازمان به مشاغل سازمانی است. از طرف دیگر زمینه ای را برای اسکن صحیح سازمان نیز فراهم می آورد

فهرست محتوای درس ماتریس ارتباطی فرایندهای سازمان

در ادامه بخشهای اصلی این درس را مشاهده میکنید:

معرفی درس؛
مدل مرجع APQC؛
شخصی سازی مدل مرجع؛
ترسیم ارتباطات فرایندی؛
بررسی یک نمونه واقعی؛

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
×

سبد خرید