درس: محاسبه میزان بلوغ فرایند مدیریت عملکرد
درس محاسبه میزان بلوغ فرایند مدیریت عملکرد موجب می شود تا بتوانید وضعیت سیستم مدیریت عملکرد سازمانتان را به درستی بسنجید و مبنایی برای اجرای برنامه های بهبود و توسعه فراهم می کند ! تماشای این درس به 36 دقیقه زمان نیاز دارد.

خلاصه درس میزان بلوغ فرایند مدیریت عملکرد
در درس میزان بلوغ فرایند مدیریت عملکرد ابتدا متد فیلیپس تشریح می شود می شود سپس اجزای این متد گام به گام و با استفاده از نمونه واقعی تشریح می شود

کاربرد میزان بلوغ فرایند مدیریت عملکرد
این درس میزان بلوغ سیستم مدیریت عملکرد را برآورد می کند.

فهرست محتوای درس میزان بلوغ فرایند مدیریت عملکرد
در ادامه بخشهای اصلی این درس را مشاهده میکنید:
معرفی درس؛
تحلیل فرایند ارزیابی عملکرد؛
تحلیل شکاف؛
تحلیل آماری؛
برنامه توسعه!

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
×

سبد خرید