درس ارزیابی توان مالی و زیرساختی

در واقع برای تعیین میزان توان مالی و زیرساخت سازمان برای اجرای سیستم مدیریت عملکرد در نظر گرفته شده است. تماشای این درس به 17 دقیقه زمان نیاز دارد.

خلاصه درس ارزیابی توان مالی و زیرساختی
در درس ارزیابی توان مالی و زیرساختی ابتدا مدل سنجش توان مالی و زیرساختی تشریح می شود سپس نحوه ورود داده در این مدل و نحوه امتیازدهی بیان می شود

کاربرد ارزیابی توان مالی و زیرساختی

اگر می خواهید بدانید که سازمان شما امکان پیاده سازی سیستم مدیریت عملکرد را دارد. اینجا دقیقاً برای پاسخ به این سؤال طراحی شده است.

فهرست محتوای درس

در ادامه بخشهای اصلی این درس را مشاهده میکنید:

معرفی درس؛
مدل سنجش توان مالی و زیرساختی؛
اهمیت عوامل؛
نحوه وورد اطلاعات در مدل؛
محاسبه و نکات تکمیلی؛

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
×

سبد خرید