درس ارزیابی توان تخصصی منابع انسانی

درس ارزیابی توان تخصصی منابع انسانی در واقع برای تعیین میزان تخصص نیروهای منابع انسانی برای اجرای سیستم مدیریت عملکرد در نظر گرفته شده است. تماشای این درس به 16 دقیقه زمان نیاز دارد.

خلاصه درس ارزیابی توان تخصصی منابع انسانی

در درس ارزیابی توان تخصصی منابع انسانی ابتدا مدل سنجش توان تخصصی منابع انسانی تشریح می شود سپس نحوه ورود داده در این مدل و نحوه امتیازدهی بیان می شود

کاربرد ارزیابی توان تخصصی منابع انسانی

اگر می خواهید بدانید که سازمان شما امکان پیاده سازی سیستم مدیریت عملکرد را دارد. اینجا دقیقاً برای پاسخ به این سؤال طراحی شده است.

فهرست محتوای درس

در ادامه بخشهای اصلی این درس را مشاهده میکنید:

معرفی درس؛
مدل سنجش توان تخصصی منابع انسانی؛
نحوه ورود اطلاعات در مدل؛
محاسبه توان تخصصی فردی منابع انسانی؛
محاسبه توان تخصصی جمعی منابع انسانی؛

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
×

سبد خرید