معرفی درس نگاهی بر نقشه راه زمینه های عملکردی مشاغل

در درس نگاهی بر نقشه راه زمینه های عملکردی مشاغل، اهمیت مفاهیم بخش هفتم دوره مدیریت عملکرد در یک نقشه منسجم ارائه می شود. در ابتدای هر بخش، یک درس تحت عنوان نقشه راه قرار گرفته است تا نقشه سفر شما را در آن بخش تشریح کند. تماشای این درس به 10 دقیقه زمان نیاز دارد.

خلاصه درس نگاهی بر نقشه راه زمینه های عملکردی مشاغل

در درس نگاهی بر نقشه راه زمینه های عملکردی مشاغل ابتدا مروری بر شش بخش گذشته و بخش های پیش رو در دوره مدیریت عملکرد واقعی خواهیم داشت و سپس دروس بخش هفتم معرفی می شود.

کاربرد درس نگاهی بر نقشه راه زمینه های عملکردی مشاغل

اگر بخواهید بر دروس این بخش مسلط شوید؛ قطعاً دانستن نقشه راه و خروجی این بخش می تواند پیش زمینه فکری شما را برای این هدف مهم فراهم کند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
×

سبد خرید