ایونت آموزشی

فروشنده حرفه ای
پخش دارو (سطح یک)
اولین ایونت تخصصی- کاربردی فروش در صنعت پخش دارویی ایران
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تحول در تحقق تارگت های فروش

پیشگامی در وصول مطالبات،اطلاعات دارویی به روز

فروشندگان که محور درآمد سازمان هستند را با به‌روزترین استراتژی‌های فروش و سفارش گیری؛ آخرین تکنیک‌های مالی و وصول  مطالبات و آخرین اطلاعات اقلام دارویی، بروز کنید تا در این برهه حساس رمز بقا و توسعه شرکت شما باشند.

استان های برگزاری

تهران
کرج
اصفهان
شیراز
تبریز
مشهد

ایونت تخصصی -کاربردی فروشنده حرفه ای پخش دارو دقیقاً چیست؟

ایونت تخصصی-کاربردی فروشنده حرفه ای پخش دارو  اولین ایونت تخصصی- کاربردی فروش در صنعت پخش دارویی ایران است که توسط شرکت آریاز(مرجع تخصصی آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی) برگزار می شود.

 این رویداد یک فعالیت آموزشی و آگاهی‌بخشی است که به طور خاص برای فروشندگان در صنعت پخش دارو برگزار می‌شود.در این ایونت، مباحث حیاتی مورد نیاز یک فروشنده  به صورت بسته جامع؛ ترکیبی و کاربردی ارائه می شود.

 این رویداد بی نظیر این امکان را به فروشندگان می دهد تا آخرین اطلاعات و مهارت های مورد نیاز این صنعت از جمله اطلاعات سبد دارویی؛ استراتژی های فروش دارو، اصول سفارش گیری، تکنیک های وصول مطالبات ؛ تکنیک های مذاکره و متقاعدسازی، تیپ شناسی مدیریت اعتراض مشتریان و  اجتناب از فروش سیاه را از اساتید این دوره که همگی جز خبرگان صنعت پخش دارو هستندو مسئولیت اجرایی دارند؛ دریافت نمایند

ایونت تخصصی -کاربردی فروشنده حرفه ای پخش دارو به 5 بخش تقسیم می شود

مهارت های نرم و بینشی

در این بخش فروشندگان با الگوی موفق یک فروشنده حرفه ای آشنا می شوند. علاوه بر این با آخرین متدها و تکنیک های مذاکره و متقاعد سازی و اصول رفتار حرفه ای یک فروشنده صنعت پخش و دارو آشنا می شوند.

استراتژی های فروش

در این بخش فروشندگان با اصول ویزیت و آخرین تکنیک های سفارش گیری موفق آشنا می شوند و در ادامه با تیپ شناسی انواع مشتری و اعتراضات آن؛ تکنیک های مواجهه با اعتراضات رایج آموزش داده می شود.

مباحث مالی و حسابداری

در این بخش آخرین اطلاعات مالی و حسابداری مورد نیاز فروشندگان برای انجام یک معامله موفق در اختیار آن ها قرار می گیرد و بروز ترین روش های و تکنیک های وصول نیز به آن ها آموزش داده می شود.

داروشناسی

در این بخش آخرین اطلاعات و آپدیت از سبد دارویی مختلف در اخیتار فروشندگان قرار می گیرد و همچنین آخرین اپدیت مباحث ریکال و مرجوعی کیفی نیز به فروشندگان آموزش داده می شود.

کارنامه

در این بخش کارنامه یادگیری برای فروشندگان صادر و در پروفایل آن ها قار می گیرد و تراز آن ها به نسبت سایر شرکت کنندگان محاسبه می شود. یک نسخه از این کارنامه در اختیار شرکت قرار می گیرد

برنامه آموزشی ایونت تخصصی

صبحانه

ایونت

7:00 - 7:45 (45 دقیقه)

تیم برگزار کننده

افتتاحیه

ایونت

7:45 - 8:00 (15 دقیقه)

تیم برگزار کننده

مدل موفق یک کارشناس فروش پخش دارویی پولساز

مهارت نرم و بینشی

8:00 - 8:30 (30 دقیقه)

مدیر منابع انسانی خبره صنعت پخش دارو

تیپ شناسی دارو در سبد دارو ، ریکال و مرجوعی فنی

داروشناسی

8:30 - 9:30 (60 دقیقه)

مسئول فنی خبره صنعت پخش دارو

اصول ویزیت و تکنیک های سفارش گیری موفق

فروش و بازاریابی

9:30 - 11:00 (90 دقیقه)

مسئول فنی خبره صنعت پخش دارو

بریک و استراحت 1

ایونت

11:00 - 11:30 (30 دقیقه)

-

تکنیک های وصول مطالبات

فروش و بازاریابی

11:30 - 13:00 (90 دقیقه)

مدیر فروش خبره صنعت پخش دارو

ناهار و استراحت

ایونت

13:00 - 13:45 (45 دقیقه)

-

گیم برد آموزشی استقبال از تغییر

مهارت نرم و بینشی

13:45 - 14:00 (15 دقیقه)

تیم برگزار کننده

مباحث مالی برای فروشندگان دارو

مالی و حسابداری

14:00 - 15:00 (60 دقیقه)

مدیر حسابداری فروش خبره صنعت دارو

تکنیک های مذاکره و متقاعد سازی

مهارت نرم و بینشی

15:00 - 16:00 (60 دقیقه)

متخصص مذاکره و متقاعدسازی

بریک و استراحت 2

ایونت

16:00 - 16:15 (15 دقیقه)

-

تیپ شناسی انواع اعتراضات مشتری و تکنیک های مدیریت آنها

فروش و بازاریابی

16:15 - 17:15 (60 دقیقه)

مدیر فروش خبره صنعت پخش دارو

آزمون

ترکیبی

17:15 - 18:00 (45 دقیقه)

تیم برگزار کننده

فروشندگان شما با شرکت در این دوره دقیقاً چه دریافت می کنند؟

8 ساعت آموزش کاربردی تخصصی و کاربردی صنعت پخش دارویی ایران

در این دوره خبری از تئوری ها نیست! هر چه هست اصول؛ تکنیک و روش های کارآمد است؛ چرا که اساتید کسانی هستند که سال ها در صنعت پخش دارویی کشور فعالیت داشته و دارند و کاملاً مسلط به اصول تدریس و انتقال مطلب هستند.

کارنامه یادگیری سبد مهارتی فروشنده حرفه ای

فروشندگان شرکت کننده در این دوره یک کارنامه یادگیری به تفکیک هر بخش(مالی؛ فروش، دارو، مهارت نرم) دریافت می کنند که می توانند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و بهبود دهند و از طرفی موقعیت  تراز یادگیری خود را بین سایر فروشندگان داشته باشند.

پشتیبانی تخصصی پس از دوره

پس از اتمام دوره محتوای یادگیری در قالب نکات روز به صورت متوالی برای فراگیران ارسال می شود تا آپدیت بمانند.

مدرک معتبر فروشنده حرفه ای پخش دارو

فراگیران در این ایونت آموزشی با دریافت مدرک معتبر آموزشی پس از شرکت در آزمون و کسب حدنصاب نمره خواهند بود.

2 دلیل که ثابت می کند حضور فروشندگان شما در این ایونت بهترین کار ممکن برای توسعه سیستم فروش شمااست

آموزش فروشنده = افزایش توانمدی فروشنده= تحقق فروش

حتماً شما هم موافقید که در صنعت پخش؛ یکی از عوامل بسیار مهم در تحقق تارگت فروش؛ فروشندگان هستند ؛ مهم ترین نکته در فروش توانمندی فروشنده است. این توانمندی در گرو آموزش درست توسط افراد خبره است. آموزشی که صرفاً به تئوری نپردازد و یک راست برود سراغ اصل مطلب. مهم ترین موضوع در بحث آموزش این است که هسته ثروت افزای سازمانی به صورت مدون و با کیفیت آموزش ببنید. با این کار شما به صورت هدفمند از مبحث آموزش برای رشد فروش تان بهره گیرفته اید!

توانمندسازی فروشندگان کار دشواری است!

در این دوره خبری از تئوری ها نیست! هر چه هست اصول؛ تکنیک و روش های کارآمد است؛ چرا که اساتید کسانی هستند که سال ها در صنعت پخش دارویی کشور فعالیت داشته و دارند و کاملاً مسلط به اصول تدریس و انتقال مطلب هستند.

چرا این ایونت منحصر به فرد است؟

پکیج جامع از مهارت های حیاتی فروشنده است

در این ایونت مهارت های حیاتی مورد نیاز یک فرونشده حرفه ای به صورت جامع و ترکیبی از ماژول های مالی و حسابداری؛ وصول مطالبات، داروشناسی، فروش و سفارش گیری ، مدیریت اعتراضات مشتری و مذاکره و متقاعدسازی توسط 5 خبره صنعت که به صورت مجزا در هر یک از این ماژول ها تبحر دارند آموزش داده می شوند.

اساتید از خبرگان صنعت هستند

در این ایونت از خبرگان صنعت برای آموزش هر ماژول استفاده شده است به گونه ای که این خبرگان آموزش های تخصصی ارائه و تدریس را در آریاز با متدهای بروز و علمی سپری کرده اند.

خبری از تئوری های خسته کننده نیست!

در این رویداد خبری از تئوری های خسته کننده نیست و هر چه هست از دل تجربیات آزموده شده و تکنیک های کاربردی است که فروش سازمان ها را متحول می نماید

فضایی برای مقاسه نیروهای سازمان با صنعت فراهم می کند!

با شرکت در این کارگاه ها شرکت ها می توانند توانمندی فروشندگان خود را در مقایسه با جامعه آماری شرکت کنندگان در این ایونت که از سایر پخش های دارویی هستند مطلع شوند و اقدام آتی را در راستای تقویت توان مهارتی فروشندگان خود انجام دهند.

میزان یادگیری فراگیران را بلافاصله سنجش می کند!

میزان یادگیری فراگیران بلافاصله پس از اتمام مباحث آموزشی در قالب سوالات آزمون کیس محور(سوالاتی که موقعیت های واقعی کار فروشندگان را در قالب سوال مطرح می کند) بر اساس متد علمی معتبر سنجش و اندازه گیری می شود و در قالب کارنامه در اختیار فراگیران و شرکت ها قرار می گیرد.

این ایونت برای چه کسانی؛ در کجا؛ چه زمانی و چگونه برگزار می شود؟

هر شرکت پخش دارویی حداکثر می تواند 25 ویزیتور و حداقل 8 ویزیتور را با سهمیه های زیر برای هر استان معرفی نمایید
 
شهر
حداکثر ظرفیت
حداقل ظرفیت
زمان برگزاری

تهران

5 نفر

2 نفر

هفته دوم اسفند 1402

کرج

4 نفر

2 نفر

هفته دوم اسفند 1402

اصفهان

4 نفر

1 نفر

هفته اول اردیبهشت 1403

شیراز

4 نفر

1 نفر

هفته اول اردیبهشت 1403

تبریز

4 نفر

1 نفر

هفته دوم اردیبهشت 1403

مشهد

4 نفر

1 نفر

هفته دوم اردیبهشت 1403

چه کسانی می توانند در این رویداد شرکت کنند؟

تمامی فروشندگان پخش های دارویی سراسری که حداقل یکسال سابقه کار مستمر در یکی از پخش های دارویی داشته باشند و هم اکنون نیز مشغول به فعالیت باشند.

پکیج های ثبت نامی ویژه شرکت های پخش دارویی

پکیج 8 نفره

%5 تخفیف
تومان 45,600,000

48,000,000

 • تعداد نفرات
  8 نفر
 • مبلغ هر نفر

  5,700,000 تومان

  6,000,000 تومان

 • تخفیف کل
  2,400,000 تومان

پکیج 10 نفره

%10 تخفیف
تومان 54,000,000

60,000,000

 • تعداد نفرات
  10 نفر
 • مبلغ هر نفر

  5,400,000 تومان

  6,000,000 تومان

 • تخفیف کل
  6,000,000 تومان

پکیج 15 نفره

%15 تخفیف
تومان 76,500,000

90,000,000

 • تعداد نفرات
  15 نفر
 • مبلغ هر نفر

  5,100,000 تومان

  6,000,000 تومان

 • تخفیف کل
  13,500,000 تومان

پکیج 20 نفره

%20 تخفیف
تومان 96,000,000

120,000,000

 • تعداد نفرات
  20 نفر
 • مبلغ هر نفر

  4,800,000 تومان

  6,000,000 تومان

 • تخفیف کل
  24,000,000 تومان

پکیج 25 نفره

%25 تخفیف
تومان 112,500,000

150,000,000

 • تعداد نفرات
  25 نفر
 • مبلغ هر نفر

  4,500,000 تومان

  6,000,000 تومان

 • تخفیف کل
  37,500,000 تومان

میزان یادگیری فراگیران را بلافاصله سنجش می کند!

میزان یادگیری فراگیران بلافاصله پس از اتمام مباحث آموزشی در قالب سوالات آزمون کیس محور(سوالاتی که موقعیت های واقعی کار فروشندگان را در قالب سوال مطرح می کند) بر اساس متد علمی معتبر سنجش و اندازه گیری می شود و در قالب کارنامه در اختیار فراگیران و شرکت ها قرار می گیرد.