16 دلیل خروج کارکنان که با دانستن آن می‌توانید مانع ترک کارکنان از سازمان شوید؟

16 دلیل خروج کارکنان که با دانستن آن می‌توانید مانع ترک کارکنان از سازمان شوید!

این‌که کارکنان پس از پیوستن به سازمان بالاخره روزی آن را ترک می‌کنند امر کاملاً پذیرفته‌شده‌ای است. برخی خروج‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند مانند بازنشستگی، جابه‌جایی، از

ادامه مطلب »

روز: 16 دی 1399

16 دلیل خروج کارکنان که با دانستن آن می‌توانید مانع ترک کارکنان از سازمان شوید؟

16 دلیل خروج کارکنان که با دانستن آن می‌توانید مانع ترک کارکنان از سازمان شوید!

این‌که کارکنان پس از پیوستن به سازمان بالاخره روزی آن را ترک می‌کنند امر کاملاً پذیرفته‌شده‌ای است. برخی خروج‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند مانند بازنشستگی، جابه‌جایی، از

مطالعه کامل مقاله »