مراحل پیاده‌ سازی OKR

مراحل پیاده‌ سازی OKR

امروزه در تمام سازمان‌ها، تعیین اهداف و بهبود عملکرد به‌عنوان امری بسیار حیاتی موردتوجه قرار می‌گیرد. اما برای دستیابی به اهداف مطلوب و بهبود پایدار

ادامه مطلب »
معیارهای موفقیت در OKR

7 معیار موفقیت در اجرای OKR

در سازمان‌ها، تعیین هدف و ارزیابی عملکرد به‌منظور رسیدن به نتایج مطلوب و بهبود عملکرد از اهمیت بسیاری برخوردار است. اهداف و نتایج کلیدی (Objectives

ادامه مطلب »

دسته بندی: ارزیابی عملکرد