چارچوب طبقه بندی فرایند (PCF: Process Classification Framework) مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا (APQC: American Productivity & Quality Center)

چارچوب APQC دقیقاً چیست؟

اگر در کسب‌وکاری فعالیت دارید که در آن محیط بسیار پیچیده‌ای از فرآیندهای کسب‌وکار و سیستم‌های اطلاعاتی وجود دارد، درک خوب و درست ازآنچه در

ادامه مطلب »

دسته بندی: فرآیندهای سازمانی