به دلیل بروز رسانی شرکت تامین کننده نرم افزار LMS، ادامه دروس آریاز تا 3 روز دیگر قابل دسترس نخواهند بود و بعد از آن دسترسی به ادامه دروس امکان پذیر می شود.این بروز رسانی خارج از حیطه آریاز بوده و سایت آریاز بغیر از دروس مانند سابق قابل دسترس می باشد.
با تشکر از بردباری شما
تیم پشتیبانی آریاز