ارزیابی رهبری

15 سؤال برای ارزیابی رهبری

رهبران پیشران سازمان هستند. آن‌ها مأموریت‌ها و استراتژی‌های سازمانی را تعیین می‌کنند و کارکنان را برای عملکرد بهتر هدایت می‌کنند. یک ابزار مؤثر برای شناسایی

ادامه مطلب »

دسته بندی: مدیریت و رهبری