مدیریت عملکرد واقعی!

ویرایش کنید

معرفی درس مدیریت عملکرد واقعی!

درس مدیریت عملکرد واقعی در واقع ،سخن ابتدایی مدرس با شماست. هدف از این درس این است که به این سوال پاسخ بدهد چرا این دوره تدوین شده است و پیش زمینه فکری دست اندرکاران آن چه بوده است؟ در این درس شما با داستان خلق این دوره آشنا می شوید و دقایقی کوتاه با زمینه های فکری مدرس دوره آشنا می شوید. تماشای این درس به 15 دقیقه زمان نیاز دارد.

ویرایش کنید
ویرایش کنید

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.