آرشیو کلیه مقالات

معیارهای موفقیت در OKR

7 معیار موفقیت در اجرای OKR

در سازمان‌ها، تعیین هدف و ارزیابی عملکرد به‌منظور رسیدن به نتایج مطلوب و بهبود عملکرد از اهمیت بسیاری برخوردار است. اهداف و نتایج کلیدی (Objectives

ادامه مطلب »